Lietuvos vandens tiekėjų asociacija

 

1992 m. birželio 3 d. Lietuvos vandens tiekėjai įkūrė nepriklausomą, visuomeninę, nekomercinę organizaciją – Lietuvos vandens tiekėjų asociaciją (LVTA). Asociacija susikūrė laisva visų šalies vandens tiekėjų valia atsiradus„administravimo vakuumui“, likvidavus respublikinį gamybinį susivienijimą „Vanduo“.

Viena pagrindinių Asociacijos įsteigimo priežasčių buvo atsiradęs natūralus poreikis teikti konsultacinę pagalbą vandentvarkos ūkio valstybinį reguliavimą atliekančioms institucijoms vandentiekio ir nuotekų ūkio eksploatavimo ir valdymo klausimais, teisinių dokumentų rengimo, jų praktinio taikymo, reikiamų statistinių duomenų surinkimo ir apibendrinimo, personalo mokymo, atestavimo ir kitais klausimais.Taip pat Asociacijos nariai rado didesnes galimybes bendrauti tarpusavyje, dalytis mokslo ir darbo patirtimi, efektyviau spręsti įvairius techninius, ekonominius, finansinius bei organizacinius klausimus.

 

Asociacijos prezidentai: