Atestacija

Cover page isakymo Atestacija 3
1.„Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo 2.LVTA atestavimo komisijos reglamentas 3. Etikos kodeksas, patvirtintas prezidiumo
4.Komisijos nariai 5.Vertinimo procedūra 6. Kvalifikaciniai reikalavimai
7.Kvalifikaciniai reikalavimai SV, STPV, SSDV, SSDTPV 8.Kvalifikaciniai reikalavimai PV, PVPV, PDV, PDVPV 9. Kvalifikaciniai reikalavimai PEV, PDEV, SEV, SDEV
10.Dokumentai, būtini pristatyti statybos inžinieriams 11.Dokumentų formos 12.LVTA nustatyti profesinių žinių patikrinimo įkainiai
 
13.Teisinių žinių programa 14. 2021 m. II-o pusmečio mokymų ir egzaminų grafikas