LVTA 20 metų leidinys LVTA 25 metų leidinys 2021 m. LVTA veiklos ataskaita
LVTA balansas, 2021 m. LVTA veiklos rezultatų ataskaita, 2021 m. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas, 2021 m.

2022-03-04 audito išvada

2022 m. LVTA veiklos ataskaita LVTA balansas, 2022 m.
LVTA veiklos rezultatų ataskaita, 2022 m. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas, 2022 m.

2023-03-06 audito išvada

2023 m. LVTA veiklos ataskaita

LVTA finansinės būklės ataskaita, 2023 m.

LVTA veiklos rezultatų ataskaita, 2023 m.
 
Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas, 2023 m. 2024-03-01 audito išvada