LVTA 20 metų leidinys LVTA 25 metų leidinys 2019 m. LVTA veiklos ataskaita
LVTA balansas, 2019 m. LVTA veiklos rezultatų ataskaita, 2019 m. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas, 2019 m.

2020-02-26 audito išvada

2020 m. LVTA veiklos ataskaita LVTA balansas, 2020 m.
LVTA veiklos rezultatų ataskaita, 2020 m. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas, 2020 m.

2021-02-25 audito išvada

2021 m. LVTA veiklos ataskaita

LVTA finansinės būklės ataskaita, 2021 m.

LVTA veiklos rezultatų ataskaita, 2021 m.
 
Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas, 2021 m. 2022-03-04 audito išvada