Baltic Water Works Conference 2024: Focu…

On May 29th to 31st, 2024, the Baltic Water Works Conference took place in Palanga, Lithuania. The Lithuanian Water Suppliers Association (LWSA), in cooperation with the Estonian Waterworks Association (EVEL)... Skaityti daugiau

LVTA

LVTA Misija

1992m. birželio 3d. Lietuvos vandens tiekėjai įkūrė nepriklausomą,visuomeninę,nekomercinę organizaciją–Lietuvos vandens tiekėjų asociaciją (LVTA). Asociacija susikūrė laisva visų šalies vandens tiekėjų valia atsiradus„administravimo vakuumui“,likvidavus respublikinį gamybinį susivienijimą „Vanduo“.


LVTA Vizija

Asociacijos nariai rado didesnes galimybes bendrauti tarpusavyje, dalytis mokslo ir darbo patirtimi, efektyviau spręsti įvairius techninius, ekonominius, finansinius beiorganizacinius klausimus.


LVTA Tikslas

Viena pagrindinių Asociacijos įsteigimo priežasčių buvo atsiradęs natūralus poreikis teikti konsultacinę pagalbą vandentvarkos ūkio valstybinį reguliavimą atliekančioms institucijoms.


Leidinys

Informacinis leidinys skirtas tiek profesionalams, dirbantiems su vandens ūkiu susijusiose įmonėse, tiek visiems tiems, kas nėra abejingas vandens ūkio bei ekologinėms problemoms, ir kurie noriai dalyvauja atvirose diskusijose, sprendžiant vandens tiekimo, nuotekų valymo, aplinkos tvarkymo, socialinių bei ekonominių klausimų svarstyme. Šiame leidinyje Jūs galite išspausdinti aktualų (populiarų, mokslinį, pažintinį, informacinį ar kitokį) straipsnį, pateikti savo komentarus ar pastabas, susietas su vandens ūkio bei aplinkosaugos problemomis.